Online-terapi til
udenlandsdanskere

Onlineterapi til udlandsdanskere

Online-terapi til udlandsdanskere

Det, at flytte til en anden del af verden og at indgå i en ny kultur, kan være enormt berigende og spændende, samtidig er det en gennemgribende forandring. Alt er nyt, hverdagen og alle dens rutiner skal bygges op på ny, og måske er der også
et savn til det trygge netværk derhjemme.  

Flytter man som familie eller par kan der også være nogle nye rollefordelinger
og rammer der er helt anderledes, som man skal finde sig til rette i. Og hvad
med børnene? Trives de i det nye land, hvor normer for opdragelse og læring kan
synes i strid med egne værdier. Er der bare ét familiemedlem som ikke trives
med det nye liv, giver det sig oftest til udtryk i hele familien.

Der kan opstå mange usikkerheder og svære følelser i forbindelse med en
flytning til udlandet, som f.eks. afsavn, utryghed, eksilstress, ensomhed, sorg
mm. Det er meget individuelt hvor lang tid det tager at vænne sig til det nye
liv, for nogle tager det kun et par uger og for andre kan det vare meget
længere. Derudover eksisterer almenpsykologiske vanskeligheder som f.eks. lavt
selvværd, præstationspres, relationelle og eksistentielle problematikker også i
udlandet – og kommer måske netop i højere grad til syne i den nye kontekst.

Svære følelser, ved bosættelse i udlandet er som udgangspunkt forventeligt, men
bliver disse følelser mere vedvarende, kan det være godt at søge hjælp. Det kan
også være at i som par har brug for hjælp til at finde hinanden i de nye rammer,
som i nu indgår i. Her kan online parterapi være en hjælp til at forstå og
finde hinanden igen.

Det kan være en fordel at opsøge en terapeut, som både taler dit modersmål og kender til din
oprindelseskultur, så vigtige sproglige og kulturelle nuancer ikke går tabt i
terapien. Måske kan du finde en dansktalende terapeut i dit nærområde, men hvis dette ikke er en mulighed kan online-terapi være et godt alternativ. Fordelen ved online-terapi er, at du får mulighed for at have den samme terapeut med dig, uanset hvor i verden du er. Det terapeutiske rum er altid lige ved hånden,
og alt det kræver er en computer eller tablet, samt en stabil internetforbindelse.

Begrænsningen ved online-terapi kan være, at det ikke er alle problematikker, der egner sig til online-sessioner. Jeg arbejder f.eks. ikke med svær depression og svær
angst online. Her anbefaler jeg altid personligt fremmøde. Ligeledes arbejder jeg heller ikke med direkte diagnose-relaterede problemstillinger.

Er du i tvivl om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig med det, du tumler med i udlandet, så er
du altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende og gratis
for-samtale, hvor vi også kan afstemme om kemien mellem os passer.