Jeg tilbyder

Jeg tilbyder individuel samtaleterapiparterapi og terapeutisk hjælp til Vægttab & Madro i min praksis i Odder og Aarhus.

Min terapeutiske tilgang

Jeg har mit primære afsæt i den oplevelsesorienterede psykoterapi. Oplevelsesorienteret psykoterapi tager udgangspunkt i at udforske din oplevelse af dit liv, idet du er eksperten på dit liv. Det vil sige at jeg som terapeut møder dig der hvor du er, som din ligeværdige og ikke-dømmende sparringspartner.

”I terapi hos mig vil du blive mødt som det hele menneske du er – ikke med den titel du har, din diagnose, dit arbejde eller på baggrund af hvad du har opnået i livet”

I vores terapeutiske relation fungerer jeg som et ærligt og empatisk spejl på hvad jeg oplever i vores kontakt, både på verbalt og nonverbalt plan. Igennem denne terapeutiske tilgang får du mulighed for at nuancere din egen forståelse af din adfærd og dine følelser, som kan være en vigtig nøgle til forandring eller accept.

Min terapeutiske tilgang til Vægttab & Madro, tager udgangspunkt i den Mindfullness-baserede psykologiske retning, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), hvor fokus er på at lære at være med det der er, og at sætte retning mod det liv du gerne vil leve.   

I nogle terapiforløb er det relevant at undersøge fortid og opvækst, for at kunne få et indblik i de erfaringer du har med dig og som kan influere på dine nuværende tanker, følelser og adfærdsmønstre.
I mange forløb kan det også være relevant at inddrage kroppen, og have fokus på at styrke din evne til at mærke din egen krop.

Oplevelsesorienteret terapi har rod i den humanistiske og eksistentielle terapi.