Vægttab & Madro

Professionel hjælp til vægttab og madro

 

Når maden tager kontrollen

Oplever du ofte, at du mister kontrollen over maden? At du spiser store mængder mad på kort tid eller småspiser hele tiden? At du smugspiser, fordi du skammer dig? At tanker om mad fylder lidt for meget i dit liv? Så har du måske en spiseproblematik, som det kan være godt at få hjælp til. Du er ikke den eneste og heldigvis kan der gøres noget ved det!


”Mindst 40.000 danskere lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning, og det er dermed den mest almindelige spiseforstyrrelse i Danmark”.

 

Overspisningens forskellige ansigter

Måske kan du genkende dig selv, i nogle af de adfærdsmønstre, jeg ofte møder hos mine klienter. Tit ses en kombination af følgende mønstre:

•  Følelsesmæssig spisning som en metode til at håndtere følelser på generelt. Man kan opleve både at spise for at fejre, bedøve, flygte og trøste. Følelsesmæssig spisning kan både komme til udtryk ved, at du overspiser store portioner på kort tid eller ved græsning, hvor du konstant småspiser.

Følelsesmæssig spisning ledsages ofte af en fornemmelse af ikke at have kontrol over sin spisning, og overspisningen efterfølges ofte af skyld og skam. Følelsesmæssig spisning kan opstå som en direkte reaktion på svære ukontrollable oplevelser her og nu som f.eks. stress, skilsmisse, relationelle problemer mm. Her kan overspisning fungere som en akut strategi for at nedregulere nervesystemet og dulme svære følelser. Følelsesmæssig spisning kan ligeledes være en tidlig tillært strategi, som måske allerede er startet i barndommen, som en overlevelsesstrategi til at regulere følelser af indre ubehag.
Fælles for følelsesmæssig spisning er, at maden ofte fungerer som en effektiv afledning fra at mærke følelser. Der kan være mange underliggende, og ofte ubevidste, årsager til følelsesmæssig spisning, og derfor er det vigtigt at få hjælp af en professionel terapeut, der har erfaring med hvordan man arbejder med det følelsesmæssige. Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, og du ønsker et varigt vægttab, så er det afgørende at identificere og arbejde med den følelsesmæssige del af din spisning. Det er vigtigt for behandlingen, at du med terapeutisk støtte er villig til at undersøge hvilket følelsesmæssigt ubehag, der kan ligge bag din spisning.

 

• Kaotisk spisning hvor der pendles mellem restriktive madregler og impulsive overspisninger. I dette spisemønster ses der tit en tendens til en ”alt-eller-intet-tankegang”, som ofte udspringer af en indgroet slankekursmentalitet. Mønsteret er kendetegnet ved, at der i perioder spises ekstremt sundt, og ”falder man i”, så er der en oplevelse af fiasko, hvilket ofte leder til overspisning af alt det forbudte. Man kan have en oplevelse af, at maden har taget kontrollen, at der aldrig rigtig er ro på spisningen og at tanker om mad fylder utrolig meget. Kan du genkende dig selv i ovenstående mønster, kan det være gavnligt at få terapeutisk hjælp til at forstå og udfordre din tilgang til mad og vægttab, for at opnå et mere afslappet forhold til mad og på sigt et varigt vægttab. Det er vigtigt for behandlingen, at du er indstillet på at stoppe med at være på ”slankekur”.

 

• Spiseforstyrrelsen ”Binge Eating Disorder”, er overspisning i diagnostisk forstand, og er også kaldet tvangsoverspisning. Spiseforstyrrelsen er karakteriseret ved gentagne episoder med overspisning, hvor store mængder mad indtages i en begrænset tidsperiode. Læs mere om denne spiseforstyrrelse her. Det er nu muligt at få gratis hjælp via det offentlige til behandling af BED, dog er ventelisterne desværre meget lange.

 

• Vanemæssig spisning hvor vores tillærte vaner kan fastholde os i uhensigtsmæssige spisemønstre. Vores vaner er dannet på baggrund af gentagne repetitioner af en adfærd, som har haft en umiddelbar positiv effekt på os. Når adfærden gentages adskillige gange, bliver den til sidst til en automatiseret del af vores respons, på en bestemt stimulus. Det KAN lade sig gøre at ændre vaner, men der kræves tålmodighed og gentagne repetitioner, før en ny vane bliver til en automatiseret del af vores adfærd. Det er her, at det ofte går galt, når vi forsøger at omlægge alle vores spisevaner på én gang, ved f.eks. at hoppe på en ny slankekur.

Vi har alle et langt repertoire af daglige vaner, som vi er mere eller mindre bevidste om. I et forløb hos mig, er vi undersøgende på, hvilke vaner der får dig i retning af at leve det liv du gerne vil, og på hvilke der ikke gør. Samtidig er det relevant at undersøge, hvor du får mest ud af at lægge din energi ved etableringen af nye vaner. En vigtig forudsætning for at kunne få succes med adfærdsændringer er erkendelsen af, at dannelsen af nye vaner kræver tålmodighed og tid.

 

Sådan opnår du vægttab og madro

I et vægttabsforløb hos mig, får du hjælp til at komme af med ”mad-stress” og overspisninger. Forløbet kan give dig et mere balanceret, naturligt og kærligt forhold til krop og spisning. Jeg tilbyder en kombination af en terapeutisk og ernæringsfaglig tilgang. I et vægttabsforløb arbejder vi på flere planer, så vi kommer hele vejen rundt, om det der er essentielt, når det handler om at opnå varigt vægttab og et sundt forhold til krop og kost. Igennem en forståelse for dine biologiske forsvarsmekanismer, vil du lære at arbejde med dem, i stedet for mod dem.
Ofte ses problemer med mad, som noget der skal ordnes med den rette kostomlægning. Dit kostvalg afspejler sig naturligvis også i din vægt. I praksis forholder det sig dog ofte sådan, at det som hovedregel ikke er mangel på viden om den rette kost, der er problemet, for de klienter jeg møder i min praksis. Problemet består oftest i at maden har fået en anden rolle, end blot at dække et fysiologisk behov for næring og mæthed. I mit perspektiv, er problemer med mad ofte et symptom på en underliggende problematik, og det kan som regel ikke behandles med den rette kostplan. Når du vælger at arbejde med dine spiseproblemer i et terapeutisk forløb, er det ikke blot en investering i din fysiske sundhed og fremtræden, men i endnu højere grad i dit psykiske velbefindende. Jeg mener at det netop er igennem dit psykiske velbefindende knuden skal løsnes, så du kan komme fri af dit uhensigtsmæssige spisemønster.

”At få hjælp til at skabe et mere balanceret forhold til mad, er en mulighed for personlig udvikling, der kan have positiv afsmitning på mange aspekter af livet”.

 

Jeg møder ofte klienter, der tænker: -Når jeg har tabt mig, så bliver alt godt! I virkeligheden har jeg dog ofte set eksempler på, at ligningen ser omvendt ud. Når du arbejder med dig selv og får det godt, så er sandsynligheden for at du taber dig og holder vægten langt større.
I et forløb hos mig undersøger vi hvad der ligger bag netop dine spiseproblemer, og hvad du kan gøre for at få nogle mere hensigtsmæssige strategier, så du kan opnå et mere frit, nydelsesfyldt og afslappet forhold til mad og krop.

 

En vigtig del af at opnå et varigt vægttab, er at tilpasse det til lige præcis den person, du er, med alt hvad du indeholder af præferencer, barrierer og ønsker for fremtiden. Derfor finder jeg det essentielt at tale om hvilke værdier, der er vigtige for dig. Når du tager stilling til hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du gerne vil leve dit liv, så skaber du langt bedre forudsætninger for at opnå succes med dit vægttab og for at dreje dit liv i den retning du ønsker.

 


Men skal vi så slet ikke tale om hvad jeg skal spise? 
Du får ingen kostplan, da den netop kan være med til at puste til den kontrol, som måske er medvirkende til dine spiseproblemer. Det handler grundlæggende om at slippe slankekursmentaliteten, og slippe fri fra de mentale restriktioner, du måske har opbygget omkring mad, og som kan være en stor barriere mod at opnå et naturligt forhold til mad.

Derimod kan jeg igennem min ernæringsfaglige baggrund hjælpe dig med, hvordan du kan få et stabilt spisemønster. Den mentale proces man skal igennem i et overspisningsforløb, kan ofte hjælpes frem af, at ens fysiologiske behov er godt dækket ind. Et stabilt kostmønster, tilstrækkelig søvn og motion kan give mere overskud til at arbejde med de svære følelser der kan ligge gemt bag en overspisningsproblematik.

 

”Vejen til et mere balanceret forhold til mad og krop går lagt udenom slankekuren”.

 

Hvad kræver det af mig at få behandling for min spiseproblematik?

Først og fremmest kræver det en erkendelse af, at det ikke er en slankekur der løser dine spiseproblemer, og samtidig et mod på at springe ud i en helt anden tilgang. Du skal have lyst til at gå i gang med et mentalt undersøgelsesarbejde, for at finde frem til den underliggende årsag til din overspisning. Du skal vide, at det en gang imellem vil kunne føles lidt ubehageligt og utrygt at begive sig ud i noget nyt, og det er ganske normalt at føle lidt modstand. Jo mere du overgiver dig til rejsen, jo mere effekt vil du kunne mærke. Hvis du ønsker at ændre noget, så må du også gøre noget anderledes, end du plejer. Som psykoterapeut er jeg din trygge og aktive medspiller, som kan hjælpe dig med at blive bevidst om netop dine mønstre og udfordringer. Der kan være mange gode grunde til, at du spiser for meget, eller at tanker om mad fylder for meget.
Dernæst har du brug for lidt tålmodighed. Det er ikke et ”quick fix” at arbejde med sig selv. At få indblik i egne mønstre og udfordringer er en langsigtet strategi, som ikke blot kan hjælpe dig hen imod et sundere forhold til mad og krop, men som samtidig kan gøre dig en hel del klogere på dig selv, og din måde at være i verden på. Du kan se det som en investering i dig selv og dit eget velbefindende, fremfor at se det som noget du bare skal igennem for at tabe dig.
Det er vigtigt, at du er villig til at åbne op, og tale om det der kan være svært, så du kan lære nye måder at håndtere dine følelser på. Derfor er det nødvendigt, at du vælger en terapeut, som du føler god kemi og tryghed ved. I min praksis er det kutyme, at vi i den første samtale ser hinanden an, og undersøger om kemien passer, da den har stor betydning for forløbet. Det er i den tillidsfulde terapeutiske relation, at vi i fællesskab kan finde frem til roden i dit problematiske forhold til kost og krop.

”Et vægttabsforløb er en investering i dig selv og din egen personlige udvikling, hvilket kan smitte positivt af på flere dele af dit liv”

 

Hvor lang tid tager et forløb?

Det er meget individuelt hvor lang tid et vægttabsforløb tager. Nogle klienter føler, at de er godt i gang på blot 5 sessioner, og for andre kan det tage 12 sessioner før de synes, at de har fat i problemets kerne. Andre igen bliver ved i lang tid, da de opdager værdien i længerevarende støtte til at få vaneændringerne helt ind under huden. Mange klienter finder ligeledes stor glæde i den egenomsorg der ligger i gå i terapi, og det at tage sig selv og sine behov alvorligt.

Læs mere om hvilke vægttabs-forløb jeg tilbyder her.