Behandling af overspisning

Behandling af overspisning

Når maden tager kontrollen

Oplever du ofte, at du mister kontrollen over maden? At du spiser store mængder mad på kort tid eller småspiser hele tiden? At du smugspiser, fordi du skammer dig? At tanker om mad fylder lidt for meget i dit liv? Så har du måske en spiseproblematik, som det kan være godt at få hjælp til. Du er ikke den eneste og heldigvis kan der gøres noget ved det!
”Mindst 40.000 danskere lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning, og det er dermed den mest almindelige spiseforstyrrelse i Danmark”.

 

Overspisningens forskellige ansigter

Måske kan du genkende dig selv i nogle af de adfærdsmønstre, jeg ofte møder hos mine klienter. Tit ses en kombination af de forskellige mønstre:

•  Følelsesmæssig spisning som en metode til at håndtere følelser på generelt. Man kan opleve både at spise for at fejre, bedøve og trøste. Ofte efterfølges spisningen dog af skyld og skam.
Maden kan fungere som en afledning fra at mærke følelser. Der kan være mange underliggende årsager til at man spiser på følelserne, og derfor er det vigtigt at få hjælp af en professionel terapeut, der har erfaring med hvordan man arbejder med det følelsesmæssige.

•  Overspisning i stressede perioder som en direkte reaktion på svære ukontrollable oplevelser her og nu som f.eks. stress, skilsmisse, problemer i skolen, relationelle problemer mm. Her kan overspisning fungere som en akut strategi for at nedbringe stress og dulme svære følelser.

• Kaotisk spisning hvor der pendles mellem restriktive madregler og impulsive overspisninger. Man kan have en oplevelse af, at maden har taget kontrollen.

• Græsning hvor der småspises konstant. Man kan opleve ikke at have kontrol over spisningen og at man på den måde er styret af maden.

• Spiseforstyrrelsen ”Binge Eating Disorder”, som er overspisning i diagnostisk forstand, også kaldet tvangsoverspisning. Spiseforstyrrelsen er karakteriseret ved gentagne episoder med overspisning, hvor store mængder mad indtages i en begrænset tidsperiode. Læs mere om denne spiseforstyrrelse her.

 

Behandling af overspisning

I et overspisningsforløb hos mig får du hjælp til at komme af med ”mad-stress” og overspisninger. Forløbet kan give dig et mere balanceret og kærligt forhold til mad og krop. Jeg tilbyder en kombination af en terapeutisk og ernæringsfaglig tilgang, som kan give dig et sundere forhold til mad.
Ofte ses problemer med mad som noget der skal fikses med den rette kostomlægning. I mit perspektiv er problemer med mad ofte et symptom på en underliggende problematik, og det kan som regel ikke behandles med den rette kostplan. Når du vælger at arbejde med dine spiseproblemer i et terapeutisk forløb, er det ikke blot en investering i din fysiske sundhed og fremtræden, men i endnu højere grad i dit psykiske velbefindende. Det er nemlig igennem dit psykiske velbefindende at knuden skal løsnes, så du kan komme fri af dit uhensigtsmæssige spisemønster.

”At få hjælp til at skabe et mere balanceret forhold til mad, er en mulighed for personlig udvikling, der kan have positiv afsmitning på mange aspekter af livet”.

Jeg møder ofte klienter, der tænker: -Når jeg har tabt mig, så bliver alt godt! I virkeligheden har jeg dog ofte set eksempler på, at ligningen ser omvendt ud. Når du arbejder med dig selv og får det godt, så er sandsynligheden for at du taber dig, og holder vægten, langt større.
I et forløb hos mig undersøger vi hvad der ligger bag netop dine spiseproblemer, og hvad du kan gøre for at få nogle mere hensigtsmæssige strategier, så du kan opnå et mere frit, nydelsesfyldt og afslappet forhold til mad og krop.
Men skal vi så slet ikke tale om hvad jeg skal spise? 
Du får ingen kostplan, da den netop kan være med til at puste til den kontrol, som måske er medvirkende til dine spiseproblemer. Derimod kan jeg igennem min ernæringsfaglige baggrund hjælpe dig med, hvordan du kan få et stabilt spisemønster. Den mentale proces man skal igennem i et overspisningsforløb, kan ofte hjælpes frem af at ens fysiologiske behov er godt dækket ind. Et stabilt kostmønster, tilstrækkelig søvn og motion, kan give mere overskud til at arbejde med de svære følelser der kan lige gemt bag en overspisningsproblematik.

”Vejen til et mere balanceret forhold til mad og krop går lagt udenom slankekuren”.

 

Hvad kræver det af mig at få behandling for min spiseproblematik?

Først og fremmest kræver det en erkendelse af, at det nok ikke er en slankekur der løser dine spiseproblemer og samtidig et mod på at springe ud i en helt anden tilgang. Du skal have lyst til at gå i gang med et mentalt undersøgelsesarbejde for at finde frem til den underliggende årsag til din overspisning. Som psykoterapeut kan jeg være din aktive medspiller, som kan hjælpe dig med at blive bevidst om netop dine mønstre og udfordringer. Der kan være mange gode grunde til at du spiser for meget eller at tanker om mad fylder for meget.
Dernæst har du brug for lidt tålmodighed. Det er ikke et ”quick fix” at arbejde med sig selv. At få indblik i egne mønstre og udfordringer er en langsigtet strategi, som ikke blot kan hjælpe dig hen imod et sundere forhold til mad og krop, men samtidig gøre dig en hel del klogere på dig selv, og din måde at være i verden på. Du kan se det som en investering i dig selv og dit eget velbefindende, fremfor at se det som noget du bare skal igennem for at tabe dig.
Det er vigtigt, at du er villig til at åbne op og tale om det der kan være svært, så du kan lære nye måder at håndtere dine følelser på. Derfor er det nødvendigt, at du vælger en terapeut, som du føler god kemi og tryghed ved. I min praksis er det kutyme, at vi i den første samtale ser hinanden an og undersøger om kemien passer, da den har stor betydning for forløbet. Det er i den tillidsfulde terapeutiske relation, at vi i fællesskab kan finde frem til roden i dit problematiske forhold til kost og krop.

”Et overspisningsforløb er en investering i dig selv og din egen personlige udvikling, hvilket kan smitte positivt af på flere dele af dit liv”

 

Hvor lang tid tager et forløb?

Det er meget individuelt hvor lang tid et overpisningsforløb tager. Nogle klienter føler at de er skudt godt i gang på blot 5 sessioner, og for andre kan det tage 12 sessioner før de synes, at de har fat i problemets kerne. Andre igen bliver ved i lang tid, da de opdager værdien i længerevarende støtte til at få vaneændringerne helt ind under huden. Mange klienter finder ligeledes stor glæde i den egenomsorg der ligger i gå i terapi og tage sig selv og sine behov alvorligt.

Læs mere om hvilke overspisnings-forløb jeg tilbyder her.